canon logo

Važno:
Imajte na umu da može doći do kašnjenja potvrđivanja.
Za kupovine u prodavnici – KOPIJA  fiskalnog računa/dokaz kupovine
Za kupovine preko interneta – Važeća potvrda narudžbine/važeći dokaz kupovine
Za SVE kupovine – VAŽEĆI serijski broj 

Popunite sva obavezna polja označena sa *
Lični podaci
*
*
*
*
*
*
*
Kosovo
*
*
*
Detalji o proizvodu
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
*
*
Молимо додајте сваки серијски број у нови ред.
*
*
*
DD/MM/YYYY
*
Updated on 2:18 PM / 10-Jan-2024

 

Uživajte u velikim uštedama i većoj bezbrižnostiuz Promotivnu 3-godišnju garanciju kompanije Canon,

kada kupite odabrane Canon štampače od 01.01.2024. do 31.12.2024.

photo

3-GODIŠNJA PROMOTIVNA GARANCIJA
ODREDBE I USLOVI

 

 1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, sa sedištem u Oberlaaer Strasse 233, 1100 Beč, (u daljem tekstu: “Canon”).
 2. Za izabrane Canon proizvode (“Promotivni proizvodi”) detaljno navedene ispod, ova 3-godišnja garancija (“Promotivna garancija”) predstavlja produženi garantni rok:

Produženje = Produženje postojeće važeće Canon komercijalne garancije tako da garancija traje 3 godine.

Za seriju PIXMA G, ovo je jednogodišnje produženje važeće Canonove komercijalne garancije od dve godine ili garancija za 30.000 stranica, zavisno od toga šta se prvo dogodi.

 1. Osim ako nije izričito navedeno u daljem tekstu (produženjem garancije), postojeća Canon komercijalna garancija koja važi za vaš proizvod važiće i za servisiranje u garantnom roku u okviru ovo Promotivne garancije. U slučaju da dođe do konflikta između uslova servisiranja u okviru ove Promotivne garancije i onih iz Canon komercijalne garancije, prednost će imati uslovi ove Promotivne garancije. 

Period Promocije

 1. Promotivni proizvodi moraju da budu kupljeni na Teritoriji važenja promocije (koja je navedena niže) između 1. januara 2024. i 31. decembra 2024. godine. Datum kupovine proizvoda mora da bude potvrđen važećim dokazom o kupovini. 

Da biste registrovali svoj proizvod za Promotivnu garanciju, sledite postupak za upućivanje zahteva u skladu s uputstvima navedenim ispod.

Teritorija na kojoj važi Promocija

 1. Proizvodi na Promociji moraju biti kupljeni i registrovani na adresi koja se nalazi na jednoj od sledećih Teritorija na kojima važi Promocija: Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Malta, Kipar, Grčka, Srbija, Severna Makedonija, Kosovo, Albanija, Crna Gora, Bosna.

Promotivni proizvodi

 1. Izabrani Canon proizvodi za koje važi ova Promotivna garancija (“Promotivni proizvodi”) su:

 

Grupa proizvoda Uređaj/Štampač Promotivna garancija/Promotivna ponuda Ponuda tokom Promotivne garancije
Maxify IB4150 Produženje Vraćanje proizvoda na popravku
MB2150 Vraćanje proizvoda na popravku
MB2750 Vraćanje proizvoda na popravku
MB5150 Vraćanje proizvoda na popravku
MB5450 Vraćanje proizvoda na popravku
GX3040 Za seriju , ovo je jednogodišnje produženje važeće Canonove komercijalne garancije od dve godine ili garancija za 30.000 stranica, zavisno od toga šta se prvo dogodi. Vraćanje proizvoda na popravku
GX4040 Vraćanje proizvoda na popravku
GX6040 Vraćanje proizvoda na popravku
GX7040 Vraćanje proizvoda na popravku
GX5040 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA PIXMA G1410 Za seriju PIXMA G, ovo je jednogodišnje produženje važeće Canonove komercijalne garancije od dve godine ili garancija za 30.000 stranica, zavisno od toga šta se prvo dogodi. Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G1420 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G1430 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G2410 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G2416 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G2420 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G2430 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G2470 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G3410 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G3416 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G3420 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G3430 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G3470 BLACK Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G3470 RED Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G3470 WHITE Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G4470 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G5040 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G6040 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G7040 Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G540 Za seriju PIXMA G, ovo je jednogodišnje produženje važeće Canonove komercijalne garancije od dve godine ili garancija za 10.000 stranica, zavisno od toga šta se prvo dogodi. Vraćanje proizvoda na popravku
PIXMA G640 Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS i-SENSYS LBP233dw Produženje Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS LBP236dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS LBP243dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS LBP246dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS LBP325x Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS LBP351x Vraćanje proizvoda na popravku
I-SENSYS LBP361dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-Sensys LBP6030B HARD BUNDLE Vraćanje proizvoda na popravku
I-SENSYS LBP631Cw Vraćanje proizvoda na popravku
I-SENSYS LBP633Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS LBP673Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
i-Sensys MF3010 HARD BUNDLE Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF453dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF455dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF461dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF463dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF465dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF552dw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF553dw Vraćanje proizvoda na popravku
I-SENSYS MF651Cw Vraćanje proizvoda na popravku
I-SENSYS MF655Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
I-SENSYS MF657Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF752Cdw Vraćanje proizvoda na popravku
i-SENSYS MF754Cdw Vraćanje proizvoda na popravku

 

 1. Promotivni proizvodi moraju da budu novi i originalni Canon proizvodi i moraju da su dostavljeni maloprodajama/prodavcima od strane kompanija koje pripadaju Canon grupi, smeštenih na Teritoriji važenja promocije koja je navedena dole:

RUMUNIJA, BUGARSKA, HRVATSKA, SLOVENIJA, MALTA, KIPAR, GRČKA, SRBIJA, SEVERNA MAKEDONIJA, KOSOVO, ALBANIJA, CRNA GORA, BOSNA

Molimo vas da kod prodavca proverite da li je ispunjen ovaj uslov kako biste izbegli naknadno razočaranje 

 1. Promotivni proizvodi moraju da budu novi i originalni Canon proizvodi. Kupovinom polovnih, remontovanih ili prerađenih proizvoda ili proizvoda koji su falsifikovani ili povređuju prava intelektualne svojine kompanija Canon grupe na bilo koji način (uključujući i proizvode iz tzv. paralelnog ili "sivog" uvoza) ne stičete pravo na ovu promociju.
 2. Canon komercijalna garancija

pokriva samo one kvarove koji proisteknu iz normalne upotrebe proizvoda, a ne pokriva bilo kakve probleme koji nastanu kao posledica:

* Nepravilnog održavanja ili prepravki;

* Softvera, medija, delova ili zaliha koje nije isporučila ili preporučila kompanija Canon;

* Rukovanje koje nije predviđeno specifikacijama proizvoda;

* Neovlašćene prepravke ili zloupotrebe.

Proverite odredbe važeće Canon komercijalne garancije da biste videli kompletne uslove pokrivanja i ograničenja u pružanju takve Garancije.

 1. Ova ponuda ne može da se kombinuje ni sa jednom drugom promocijom.
 2. Distributeri, maloprodaje i prodavci su isključeni iz ove promocije i ne mogu da podnose zahteve u ime svojih kupaca.
 3. Za sve Podnosioce zahteva smatra se da su se saglasili sa ovim Uslovima i odredbama i da su oni za njih obavezujući.

Kako da registrujete svoj proizvod i podnesete zahtev za svojom Promotivnom garancijom

 1. Svi Podnosioci zahteva moraju da imaju najmanje 18 godina. Podnošenjem zahteva i registrovanjem vašeg proizvoda, izjavljujete da ste saglasni sa ovim Uslovima i da su oni za vas obavezujući. Ako ste mlađi od 18 godina i ne želite da vas obavezuju uslovi ove Promocije, molimo vas da ne podnosite zahtev.
 2. Da biste podneli zahtev za Promotivnom garancijom, pravilno popunite i podnesite onlajn obrazac zahteva za registrovanje proizvoda (navedite i važeći serijski broj(eve) proizvoda*) u roku od trideset dana od kupovine Promotivnog proizvoda. Kompanija Canon neće prihvatiti zahteve primljene po isteku 30 dana od kupovine Promotivnog proizvoda. https://canon-ccee-warranty-promotion.sales-promotions.com/rs/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=20000063

Uz svaki zahtev biće potrebno da otpremite i važeći dokaz o kupovini (tj. kopiju fiskalnog računa ili onlajn narudžbinu i potvrdu o plaćanju). Imajte u vidu da dokaz o otpremi neće biti prihvaćen kao važeći dokaz o kupovini.

Canon neće obrađivati zahteve koji pristignu nakon primenjivog perioda za slanje zahteva ili datuma završetka, ili koji su, prema mišljenju kompanije Canon, nekompletni ili ne ispunjavaju uslove. Canon ne snosi odgovornost za zakasnele ili neuspelo poslate zahteve.

* Za pomoć gde da pronađete serijski broj, kliknite http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/ .

 1. Nakon potvrđivanje zahteva, Podnosioci zahteva primiće poruku s potvrdom e-poštom da je njihov zahtev prihvaćen i da je njihova promotivna garancija registrovana. Ako ne primite takvu poruku s potvrdom putem e-pošte u roku od 8 radnih dana od podnošenja zahteva, ili ako nemate pristup računaru, obratite se Korisničkoj službi za zahteve na Canon CEE GmbH Predstavništvo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Novi Beograd, +381 11 3533 480,info@canon.rswww.canon.rs. Sačuvajte ovu poruku e-pošte s potvrdom, jer će se od vas možda zatražiti dokaz vašeg važećeg zahteva u slučaju da poželite da vam bude pružena usluga servisiranja.
 2. Canon zadržava pravo da proglasi nevažećim svaki nepotpun, netačan ili zahtev uz koji nisu priloženi traženi dokazi.

Odricanja od odgovornosti

 1. Do najvišeg nivoa dozvoljenog zakonom, Canon neće snositi odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili povredu bilo koje vrste, bez obzira na način njenog nastanka, koji pretrpi Podnosilac u vezi sa ovom Promocijom. Međutim, nijedna odredba u ovim pravilima neće imati efekat oslobađanja od ili ograničavanja odgovornosti kompanije Canon za ličnu povredu ili smrt koja nastupi usled dokazane nemarnosti zaposlenih u kompaniji Canon ili njenih predstavnika. 
 2. Canon zadržava pravo da izvrši reviziju bilo kog zahteva radi utvrđivanja usaglašenosti sa ovim uslovima i odredbama i da zatraži dodatne informacije i prateće dokumente. Canon zadržava pravo da isključi bilo koji zahtev ili Podnosioca zahteva ako posumnja da se Promocija zloupotrebljava na bilo koji način. Odluka kompanije Canon vezana za Promociju je konačna i Canon neće ulaziti ni u kakvu prepisku u vezi s njom.
 3. Promotivni proizvodi su dostupni dok traju zalihe. Kompanija Canon neće biti odgovorna ako prodavci ne uspeju da odgovore na narudžbine za Proizvodima na Promociji tokom Perioda Promocije.
 4. Canon zadržava pravo da otkaže, dopuni i/ili izmeni ovu Promociju u bilo kom trenutku bez nastajanja bilo kakve odgovornosti, ali će u svakom trenutku nastojati da umanji efekat na Podnosioce, kako bi se izbeglo njihovo razočaranje.

Zaštita podataka o ličnosti

 1. Kompanije Canon CEE GmbHCanon Europa N.V.,sa sedištem u Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandija i Canon Europe Limitedregistrovan u Velikoj Britaniji pod brojem 4093977 sa sedištem u 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Velika Britanija su Kontrolori podataka u skladu sa primenjivim zakonima i pravilima o zaštiti podataka o ličnosti u vezi s ličnim podacima koje dostavi bilo koji Podnosilac u vezi sa ovom Promocijom. Kontrola i obrada ličnih podataka, bilo od strane kompanije Canon ili bilo kojeg trećeg lica koje Canon ovlasti, je potpuno u skladu sa svim primenjivim zakonima i pravilima o zaštiti ličnih podataka. Lične podatke će čuvati i obrađivati samo kompanija Canon ili nezavisne kompanije koje je ona ovlastila, u cilju administriranja ovom Promocijom i uslugama pruženim u okviru Promotivne garancije, ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko Učesnici ne žele da njihovi kontakt-podaci budu korišćeni u marketinške svrhe, ili da omoguće kompaniji Canon da ih ubuduće kontaktira u vezi sa sličnim promocijama, prilikom popunjavanja zahteva NE bi trebalo da označe odgovarajuće polje.

Kontrolori podataka mogu da koriste lične podatke u svrhu komunikacije sa Podnosiocima i da sa njima održavaju korisničke odnose, uključujući, ali ne ograničavajući se, slanje Podnosiocima informacija o Canon proizvodima i uslugama putem direktnih poruka i drugih vidova komunikacije. Kontrolori podataka dobijaju ovo pravo samo ako Podnosilac prilikom popunjavanja onlajn zahteva da svoju saglasnost da prima takve poruke.

Sve lične podatke koji su nam poslani obradiće Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, za svrhu administriranja ovom Promocijom i, po potrebi, za marketinške svrhe – u slučaju da su se Učesnici opredelili da primaju marketinški materijal od kompanije Canon. Lični podaci koje ste poslali biće čuvani na bezbednom i biće preneseni na bezbedan server izvan EEA.

Kako zatražiti Servisiranje u promotivnoj garanciji

 1. Kad potvrdimo vaš zahtev, treba da zatražite servisiranje u produženoj garanciji u okviru ove promocije; obratite se svom lokalnom servisu :

INFOCOM , Kroi i Bardhe Nr.14 – Dardani, Prishtine 10000, KOSOVO

Tel: +383 38 551895, mail: info@infocom-ks.com

 i budite spremni da: 

* Saopštite pun naziv modela uređaja/štampača i serijski broj*;

* Potvrdite koji operativni sistem je instaliran u vašem računaru – ako je odgovarajući;

* Potvrdite svoje kontakt-podatke, adresu na kojoj se štampač/uređaj nalazi i svoju adresu e-pošte;

* Pružite dokaz kupovine proizvoda i aktivirane promotivne garancije, prema poruci e-pošte s potvrdom koja vam je poslana posle registrovanja garancije;

* Pružite potpun opis kvara i izvršite bilo kakvo dijagnostikovanje koje se od vas zatraži;

* Ponašate se u skladu sa svim razložnim uputstvima svog servisera, da biste mogli da primite uslugu u garantnom roku.

Zakoni i nadležnost

 1. Nijedna odredba sadržana ovde ne ograničava prava koja imate kao potrošač.
 2. Do nivoa dozvoljenog zakonom, ova promocija, ovi uslovi i odredbe i bilo kakvi sporovi koji proisteknu iz njih ili u vezi sa njima će biti tumačeni u skladu sa zakonima Austrije i podlegaće neisključivoj jurisdikciji sudova u Beču. 

Ukoliko ste vi potrošač, imate pravo da pokrenete sudski postupak na svom maternjem jeziku i pred vašim lokalnim sudom. Vaša lokalna organizacija za savetovanje potrošača će moći da vas posavetuje o vašim pravima. Ovi Uslovi i odredbe ne ograničavaju nijedno statusno pravo.

 

* Potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam Uslove i pravila ove promocije. Saglasan sam sa Canon Odredbama i uslovima i Politikom privatnosti.
Označite ovo polje ako želite redovno da primate poruke e-pošte i obaveštenja o proizvodima, događajima i uslugama od kompanije Canon.

Ако желите да се одјавите од добијања маркетинг материјала од нас, молимо вас да нас контактирате на : canon-unsubscribe@promotion-support.com

Uživajte u velikim uštedama i većoj bezbrižnostiuz Promotivnu 3-godišnju garanciju kompanije Canon,

kada kupite odabrane Canon štampače od 01.01.2024. do 31.12.2024.

photo