canon logo

Актуализирано на 2:18 PM / 10-Jan-2024

 

ВЗЕМИ ОФИС ПРИНТЕР С 3Г. ГАРАНЦИЯ

Избери интелигентните офис устройства PIXMA G, MAXIFY ИЛИ I-SENSYS и ги вземи с 3г. гаранция. Промоцията е валидна до 31.12.2024г.

photo

 

ПРОМОЦИЯ „3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ПРОМОЦИЯ И ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Организатор на промоцията е Canon CEE GmbH, регистриран на адрес Oberlaaer Strasse 233, 1100 Vienna, (наричан за краткост “Canon”).
 2. Тази промоция „3 години гаранция“ предлага удължаване* на гаранцията за избраните продукти с марка Canon (“промоционални продукти”), описани по-долу. 
 • *Удължаване = удължаване с една година на съществуващата валидна двугодишна търговска гаранция на Canon. За устройствата от серията PIXMA G, това е удължаване с една година на съществуващата валидна двугодишна търговска гаранция на Canon или печат на до 30 000 страници, което от двете настъпи първо.

 1. Освен изрично посочените промени в настоящия документ (във връзка с удължаването), съществуващата търговска гаранция за вашия продукт Canon е в пълна сила за гаранционното обслужване в рамките на посочения период. В случай на противоречие между условията на настоящата промоционална гаранция и търговската гаранция на Canon, предимство имат условията на промоционалната гаранция. 

ПЕРИОД НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Промоционалните продукти трябва да бъдат закупени на територията на промоцията (определен по-долу), в периода 1 януари – 31 декември 2024г. Датата на покупката трябва да бъде удостоверена с валиден документ за покупка.

За да регистрирате своя продукт за промоционалната гаранция, моля изпълнете процедурата за подаване на заявка, като следвате инструкциите, описани по-долу.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 1. Промоционалните продукти трябва да са закупени и регистрирани на адрес в някоя от следните територии на промоцията: Румъния, България, Хърватия, Словения, Малта, Кипър, Гърция, Сърбия, Северна Македония, Косово, Албания, Черна гора, Босна.

ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ

 1. Избраните продукти Canon, включени в настоящото предложение за промоционална гаранция ("Промоционални продукти"), са:

 

Продуктова група Устройство / принтер Промоционална гаранция/промоционално предложение Предложение за промоционална гаранция
PIXMA PIXMA G1410 Удължаване или печат на до 30 000 страници, което от двете настъпи първо. Обслужване в сервиз
PIXMA G1420
PIXMA G1430
PIXMA G2410
PIXMA G2416
PIXMA G2420
PIXMA G2430
PIXMA G2470
PIXMA G3410
PIXMA G3416
PIXMA G3420
PIXMA G3430
PIXMA G3470 BLACK
PIXMA G3470 RED
PIXMA G3470 WHITE
PIXMA G4470
PIXMA G5040
PIXMA G6040
PIXMA G7040
PIXMA G540 Удължаване или печат на до 10 000 страници, което от двете настъпи първо.
PIXMA G640
Maxify IB4150 Удължаване Обслужване в сервиз
MB2150
MB2750
MB5150
MB5450
GX3040 Удължаване или печат на до 30 000 страници, което от двете настъпи първо.
GX4040
GX6040
GX7040
GX5040
i-SENSYS i-SENSYS LBP233dw Удължаване Обслужване в сервиз
i-SENSYS LBP236dw
i-SENSYS LBP243dw
i-SENSYS LBP246dw
i-SENSYS LBP325x
i-SENSYS LBP351x
I-SENSYS LBP361dw
i-Sensys LBP6030B HARD BUNDLE
I-SENSYS LBP631Cw
I-SENSYS LBP633Cdw
i-SENSYS LBP673Cdw
i-Sensys MF3010 HARD BUNDLE
i-SENSYS MF453dw
i-SENSYS MF455dw
i-SENSYS MF461dw
i-SENSYS MF463dw
i-SENSYS MF465dw
i-SENSYS MF552dw
i-SENSYS MF553dw
I-SENSYS MF651Cw
I-SENSYS MF655Cdw
I-SENSYS MF657Cdw
i-SENSYS MF752Cdw
i-SENSYS MF754Cdw

 

 1. Промоционалните продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марка Canon и да са доставени и дистрибутирани до търговци на дребно/риселъри от компании от групата Canon, регистрирани на територията на промоцията, включваща държавите, изброени по-долу:

РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, СЛОВЕНИЯ, МАЛТА, КИПЪР, ГЪРЦИЯ, СЪРБИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, КОСОВО, АЛБАНИЯ, ЧЕРНА ГОРА, БОСНА

Моля, проверете при търговеца дали това е така, за да избегнете евентуално разочарование 

 1. Промоционалните продукти трябва да са нови и оригинални продукти с марката Canon. Покупките на използвани, обновени или рециклирани продукти, както и на фалшиви такива или на продукти, които по някакъв начин нарушават правата на интелектуална собственост на групата компании Canon (включително, но не само, неупълномощен или “сив” внос), не отговарят на изискванията за участие в промоцията.
 2. Търговската гаранция на Canon

се отнася само за неизправности, възникнали вследствие на нормалната употреба на продукта, и не включва други проблеми, включително такива, възникнали вследствие на:

* Неправилна поддръжка или модификации;

* Софтуер, печатни носители, части или консумативи, които не са доставени или не се поддържат от Canon;

* Работа в несъответствие със спецификациите на продукта;

* Непозволени модификации или неправилно използване.

Моля вижте в условията на съответната търговска гаранция на Canon какви са обхватът и ограниченията на тази гаранция.

 1. Това промоционално предложение не може да бъде комбинирано с друго такова предложение.
 2. Дистрибуторите, търговците на дребно и риселърите са изключени от промоцията и нямат право да участват от името на своите клиенти.
 3. Счита се, че всички участници приемат да са правно обвързани от настоящите.

КАК ДА РЕГИСТРИРАТЕ ПРОДУКТА СИ И ДА ПОИСКАТЕ СВОЯТА ПРОМОЦИОНАЛНА ГАРАНЦИЯ

 1. Всички участници трябва да са навършили 18 години. Подавайки заявка за участие в промоцията и регистрирайки своя продукт, вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с тези условия. Ако нямате навършени 18 години и/или не желаете да се обвързвате с условията на тази промоция, моля не подавайте заявка за участие.
 2. За да заявите своята промоционална гаранация, попълнете правилно онлайн формата, регистрирайки своя продукт (вкл. изписването на валиден сериен номер) до 30 дни след датата на покупката на промоционалния продукт тук: https://www.canon.bg/officewarrantypromotion/

Canon няма да приема заявки получени 30 дни след датата на покупката на промоционалния продукт.

Всички заявки за участие изискват да изпратите валидно доказателство за покупка (напр. копие от касова бележка или онлайн поръчка и потвърждение за плащане). Моля имайте предвид, че документ за доставка не се смята за валидно доказателство за покупка.

Canon няма да обработва заявки, получени след изтичане на периода за изпращане на заявки (след крайната дата) или които, според преценката на Canon, са непълни или нечетливи. Canon не носи отговорност за заявки, които са се забавили или не са пристигнали успешно.

* Как да намерите серийния номер на продукта си можете да разберете, като щракнете тук:  http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/ .

 1. След одобрението на заявката участникът получава потвърждение по имейл, че заявката му е приета и промоционалната му гаранция е регистрирана. Ако не получите имейл за потвърждение в рамките на 8 работни днислед изпращането на вашата заявка или нямате достъп до компютър, моля свържете се с нашата линия за обслужване на клиенти на телефон +359 2 975 1630. Моля, запазете своето потвърждение, получено по имейл, защото то служи като доказателство за валидността на вашия иск, в случай че потърсите гаранционно обслужване.
 2. Canon си запазва правото да анулира заявки, които са непълни, неточни или необосновани.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 1. В максималната степен, разрешена от закона, Canon не носи отговорност за каквато и да било загуба, щета или вреда, предизвикана по какъвто и да било начин и понесена от който и да било участник в тази промоция. Наред с това, нищо в настоящите общи условия не изключва или ограничава отговорността на Canon при телесна повреда или смърт, причинени от доказана небрежност от страна на служители или представители на Canon. 
 2. Canon си запазва правото да проучва всяка една заявка за съответствие с посочените тук условия и да изисква допълнителна информация и документи. Canon си запазва правото да отхвърля заявки и/или участници при подозрение за злоупотреба с промоцията. Решенията на Canon във връзка с промоцията са окончателни и във връзка с тях не се извършва кореспонденция.
 3. Продуктите от промоцията са налични до изчерпване на количествата. Canon не носи отговорност в случай, че даден търговец на дребно не достави поръчани промоционални продукти в рамките на периода на промоцията.
 4. Canon си запазва правото да отменя, допълва и/или изменя тази промоция по всяко време, без да носи каквато и да е отговорност, но винаги ще се стреми да ограничи ефекта за участниците, за да предотврати излишни разочарования.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., регистрирано на адрес Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands, и Canon Europe Limited, регистрирано във Великобритания под номер 4093977 с адрес на управление 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, United Kingdom, са единствените администратори на лични данни съгласно законите за защита на личните данни по отношение на всички лични данни, предоставени от участниците във връзка с тази промоция. Управлението и обработването на лични данни, извършвано от Canon или от упълномощени трети страни, е съобразено с всички действащи правила и норми за защита на личната информация. Личните данни се съхраняват и обработват от Canon или от упълномощени трети лица единствено за целите на настоящата промоция и промоционалната гаранция, освен ако не е посочено друго. Ако участниците не желаят да предоставят своите данни за контакт за маркетингови цели или да позволят на Canon да се свързва с тях в бъдеще във връзка с подобни промоции, те НЕ трябва да поставят отметка за даване на съгласие при попълването на формуляра за участие.

Администраторите на лични данни могат да използват личните данни, за да се свързват с участниците и да управляват своите ресурси за контакти с потребителите, включително, но не само, като изпращат на участниците информация за продуктите и услугите на Canon чрез директни съобщения или по друг начин. Това право се предоставя на администраторите на лични данни само ако участникът заяви в онлайн формуляра съгласието си да получава такива съобщения.

Личните данни, изпратени на Canon ще се обработват от Benamic,  с адрес IDA Business & Technology park, Околовръстен път, Килкени, Ирландия, за нуждите на обслужването на промоцията „3г. гаранция“ и за маркетинг цели – при изричното съгласие на Уастника да получава маркетинг новини от Canon. Изпратените лични данни се съхраняват защищено и могат да бъдат прехвърляни на защитен сървър извън EEA

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ОБСЛУЖВАНЕ ПО СИЛАТА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ГАРАНЦИЯ

 1. След като заявката ви бъде одобрена, в случай, че пожелаете да получите обслужване по удължената гаранция, предоставена чрез тази промоция, моля обърнете се оторизиран сервиз за продукти Canon или към Canon Bulgaria на имейл: infooffice@canon.bgили телефон: +359 2 975 1630, като предварително сте подготвени да:

* Предоставите пълно име и сериен номер на устройството/принтера*;

* Посочите операционната система, инсталирана във вашия компютър – ако е приложимо;

* Предоставите своите данни за контакт, адреса на местонахождението на устройството/принтера и своя имейл адрес;

* Предоставите доказателство за закупения продукт и активирана промоционална гаранция чрез потвърждението, получено по имейл след подаването на онлайн заявката;

* Дадете ясно описание на неизправността и изпълните диагностичните процедури, които са необходими;

* Изпълните всички разумни инструкции от вашия сервиз с оглед получаването на гаранционно обслужване.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

 1. Нищо от съдържащото се в тези условия не нарушава потребителските ви права.
 2. В максималната степен, разрешена от закона, настоящите условия, както и всички спорове, породени от или във връзка с тях, се уреждат и тълкуват съобразно австрийското законодателство и са предмет на неизключителната юрисдикция на австрийските съдилища. 

Като потребител имате право да заведете съдебен иск на своя език и в своите местни съдилища. Местната организация за защита на правата на потребителите може да Ви консултира относно правата Ви. Настоящите условия не ограничават никои от правата, предоставени със закон.